Doftpelargoner

Doftpelargonernas storhetstid var i England under den viktorianska eran. De var så otroligt populära under denna tid, att det på 1870-taletfanns över 150 sorter i engelska växtkataloger. Idag finns minst 200 sorters doftpelargoner i odling. De är inte någon homogen grupp. En del av dem är rena arter, men många av dem är hybrider och mutationer.
Utmärkande för dem är att bladverket doftar. De flesta sorters bladverk doftar mycket gott, men det finns vissa sorter som luktar obehagligt. Det finns också pelargoner med doftande blommor, till exempel P. gibbosum, men dessa räknas inte till denna grupp. Det är bladen som ska dofta för att en pelargon ska kallas doftpelargon.

Det finns inga produkter i kategorin