Övriga Pelargoner

Äggskalspelargoner

De moderna äggskalspelargonerna introducerades av den engelska förädlaren Ray Bidwell under tidigt 1980-tal. I sortbeskrivningar från 1870-talet beskrivs dock pelargoner som sannolikt var av äggskalstyp. Av oklar anledning försvann dessa ur odling. Liknande pelargoner introducerades inte förrän under 1980-talet. Antalet äggskalspelargoner växer för varje år som går.
Äggskalspelargonerna har oregelbundna fläckar och streck i en kontrasterande färg på delar av eller på hela kronbladet. Det finns inget specifikt återkommande mönster, så utseendet på varje blomma varierar.
Tulpan- och Nejlikspelargoner

Med tulpanblommande pelargoner menas zonalpelargoner vars blommor inte öppnar sig helt, så blommorna ser ut som små tulpaner. En blomställning ser ut som en tulpanbukett i miniatyr. Enstaka blommor i en blomställning återgår ofta till den ursprungliga, vanliga typen, så det kan finnas två slags blommor i samma flock. Plantan är kraftigväxande.
Dessa pelargoner började utvecklas i USA, där de odlats sedan 1966. De kom till Europa först på 1980-talet. Nejlikeblommande pelargoner har sågade kronbladskanter.
Hängpelargoner

Denna grupp pelargoner härstammar i första hand från den vildväxande arten P. peltatum, vars artnamn syftar på de sköldlika bladen. Dessa är femflikiga och påminner om murgrönans blad. Arten har långa hängande grenar som är sköra och lätt bryts av.
Hängpelargonernas blad är oftast klargröna och kan ha en zon. Det finns också brokbladiga sorter. Blommorna varierar från enkla till dubbla, med färger från vitt, lila, olika rosa och röda till mycket mörkt sammetsröda. Det finns också hängpelargoner med fläckiga eller randiga blommor.
Unikpelargoner/Hartsookhybrider

De flesta unikpelargonerna utvecklades redan på tidigt 1800-tal. Som populärast var de i slutet av 1800-talet. Idag finns bara ett fåtal av de riktigt gamla sorterna kvar. Man tror att gruppen härstammar från P. fulgidum, med lysande röda blommor.
Med Hartsookhybrider menas korsningar mellan unikpelargoner och engelska pelargoner, framtagna på 1960-70-talet av Frances Hartsook, USA. Det mest utmärkande för denna grupp är att sorterna har stora blommor och blommar bra även under varma somrar.
Zonartic

Zonartics har tagits fram genom att korsa vildpelargonen P. articulatum med P. zonale hybrider och hänghybrider. De kännetecknas av sina stora vackra blommor och flikiga blad. Växtsättet är upprättväxande och halvhängande.
Det är en ny grupp pelargoner utvecklad av Cliff Blackman från Australien. Han började sin förädling 1986. Hans stora dröm var att skapa en gul pelargon. Den första gula zonarticen som hade halvdubbla blomma såg dagens ljus 1994. (#94-171 ”Aussie Gold”).
Fingerpelargoner

Denna grupp är ett bra exempel på den namnförvirring som råder bland odlade pelargoner. Gruppen härstammar från en enda planta, hittad på en bakgård till ett hotell i Mexico. Pelargonen fick först namnet P. formusum, då man trodde att det var en art och att den kommit med en båt från Formosa, numera Taiwan.
Namnet var dock redan använt, till och med flera gånger, och plantan visade sig vara en hybrid. Senare ändades namnet till "Fem-fingrad Pelargon" och till slut fick plantan namnet "Formosum".
Bladen liknar en hand, med tre till fem smala flikar, vilket gett gruppnamnet "Fingerpelargoner". Sorterna har också kallats "Fingerblommande pelargoner" på grund av blommornas smala kronblad. Namnet "Formosum-hybrider" har också använta.

Det finns inga produkter i kategorin