Programmet för odlad mångfald - Grönt kulturarv

Programmet för odlad mångfald - Grönt kulturarv

Programmet för odlad mångfald, POM, är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter. Sveriges Riksdag beslutade redan 2000 att POM skulle genomföras som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald.

Läs mer under: http://www.slu.se/


De fyra Grönt Kulturarvs-pelargonerna Karna, Drottningminne, Maria Dangel och Knapa-trädet är förökade från virusrensade och sundhetstestade moderplantor.

Det finns inga produkter i kategorin